2020│Ô ▒█Ě╬╣˙║˝└Ř ▒│╚Şă¨Ě┬Żă ░ú╗š ┴Ą▒Ô├Ą┐Ű ░°░Ý

┴÷▒Ş├╠└ă ╝Ď┐▄Á╚ └╠┐˘ÁÚ┐í░ď ▓Ů░˙ ╚˝Ş┴└╗ └Řă¤▒Ô └žă¤┐ę └Ř╣«└ű└╬ ▒Ş╚ú░│╣▀╗šż¸└╗ └Ř░│ă¤┤┬ ▒█Ě╬╣˙║˝└Ř└╠

2020│Ô┐í ăď▓▓ ║˝└Ř└╗ ┼░┐÷│¬░ą ┐ş┴Ą └Í┤┬ ┴¸┐°└╗ żĂĚí┐═ ░░└╠ Ş­┴řăŇ┤¤┤┘. Š└Í┤┬ ║đÁÚ└ă Ş╣└║ ┴÷┐° ╣┘°┤¤┤┘.


 

1. Ş­┴ř│╗┐Ű

  ┴Ą▒ď┴¸ 1ŞÝ (▒│╚Şă¨Ě┬Żă ░ú╗š 1ŞÝ)
  ╝╝║╬ż¸╣ź : ▒│╚Ş░ŘĚ├ ─ĚĂń└╬, ╚─┐°└┌ Ş­┴ř ╣Î ▒Ô╚╣╗šż¸ Áţ2. ┴÷┐°└┌░Ţ

   ░í. ▒╣┴Ž▒Ş╚ú░│╣▀ ║˝┐ÁŞ«▒Ô▒Ş ╝▒▒│┐í ╗šŞÝ░Ę└╗ ░í┴° └┌
   │¬. ăě┐▄┐ęăÓ┐í ░ß░Ţ╗š└»░í ż°┤┬ └┌

   ┤┘. ┤Űăđ Âă┤┬ └Ř╣«┤Ű ┴╣ż¸ ╣Î ┐╣┴Ą└┌ (2020│Ô 2┐¨ ┐╣┴Ą)

   ¡. ▒│╚Ş┐═└ă ┐°╚░ăĐ ─┐╣┬┤¤─╔└╠╝ă ┤╔Ě┬└╗ ╝Ď└»ăĐ └┌
   ŞÂ. żĂÁ┐ ▒│└░ ╣Î ║Ş╚ú ╗šż¸┐í ░ß░Ţ ╗š└»░í ż°┤┬ └┌
 


3. ┐ý┤Ű╗šăÎ

   ░í. ──ă╗┼═ ╚░┐Ű ┤╔Ě┬ : ╣«╝ş└█ż¸, ┐ó╝┐, ă┴Ş«┴Ę┼Î└╠╝ă ┤╔Ě┬ ╝Ď└»└┌

   │¬. Ż┼ăđ┤Űăđ ╣Î Ż┼ăđ▒│ ┴╣ż¸╗ř (▒│╚Ş Ż├╣ź └ŘÁÁ╗š ╚Ą└║ ╚Ů┴¸└┌)

   ┤┘. └┌Á┐┬¸ Żă┴Ž ┐ţ└Ř ░í┤╔└┌
   ¡. ░ŠĚ┬┴¸└ă ░Š┐ý ăě┤š ż¸╣ź ░ŘĚ├ 1│Ô └╠╗ˇ Żă╣ź ░ŠĚ┬└┌
   ŞÂ. ŞŞ 35╝╝ ╣╠ŞŞ
 


4. ▒┘╣ź┴Â░ă
   ░í. ▒┘╣źŻ├░ú : 09:00~18:00 (┴Í5└¤)
   │¬. ▒Ů┐ę┴Â░ă : 4│Ô┴Ž ┤Ű┴╣ ├╩└Ë 2,400ŞŞ ┐°╝▒ (░ŠĚ┬┐í ÁűŞą ║░ÁÁ ┤Ű┐ý)
   ┤┘. ▒┘╣ź└ň╝Ď : ╝ş┐´ ░ş╝ş▒Ş ŞÂ░ţÁ┐ ╝Ď└š ║╗║╬ ╗š╣źŻă

   ¡. ┴Ą▒ď┴¸┐°├Ą┐Ű : Ż┼└ď┴¸┐°└ă ░Š┐ý 3░│┐¨ ╝÷Ż└▒Ô░ú └╠╚─ ┴Ą▒ď┴¸ └Ř╚»
 


5. ╝÷ăř┴Â░ă
   ░í. ¡┐└Ż║, ║úĂ«│▓, ╣Š▒█¡ÁąŻ├, ╣╠żßŞÂ, │ÎĂ╚, ─»║ŞÁ­żĂ Áţ ║╗╚Ş ╗šż¸└ň ╣Š╣« ▒Ô╚Ş
   │¬. └Ř╣« ╚ĂĚ├ ă┴Ě╬▒ÎĚą ┬Ř┐ę ▒│└░ ▒Ô╚Ş


 


6. └ŘăŘ└¤┴Ą
   ░í. ╝şĚ¨┴ó╝÷ŞÂ░Ę : 2019│Ô 12┐¨ 20└¤(▒Ţ) 17:00
   │¬. ŞÚ┴ó└¤┴Ą ╣Î ├Í┴ż╣▀ăą : ├▀╚─ ░│║░ ┐Č¢7. ┴Ž├Ô╝şĚ¨
   ░í. └╠Ě┬╝ş 1║╬ (└┌└»żšŻ─)
   │¬. └┌▒Ô╝Ď░│╝ş 1║╬ (└┌└»żšŻ─)
   ┤┘. ┴╣ż¸┴§ŞÝ╝ş 1║╬
   ¡. ├Í┴żăđĚ┬ ╝║└ű┴§ŞÝ╝ş 1║╬
   ŞÂ. ░ŠĚ┬▒Ô╝˙╝ş 1║╬ (░ŠĚ┬└┌┐í ăĐăď)

   ╣┘. ├Ô╝« ▒│╚Ş ┤Ń└ËŞ˝╗š ├▀├Á╝ş

   ╗š. └┌░Ţ┴§ ╗š║╗(╗š╚Ş║╣┴÷╗š, ┐ţ└Ř ŞÚăŃ┴§ Áţ) (╝Ď┴÷└┌┐í ăĐăď)8. ┴Ž├Ô╣Š╣ř
   ░í. ┴Ž├Ô╣Š╣ř : └╠ŞŮ└¤ ┴ó╝÷, ╣Š╣«
   │¬. ┴Ž ├Ô ├│ : global4001@daum.net
   ┤┘. ┤Ń    ┤š : ┴Ą╣╠┐Á (02-3143-4001)
  


9. ▒Ô ┼Ş

    ░í. ░°░Ý┐í ŞÝŻ├Áă┴÷ ż╩└║ ╗šăÎ└║ ║╗ ╣ř└╬└ă ▒ď┴Ą┐í ÁűŞĘ┤¤┤┘.
    │¬. ┴Ž├ÔÁ╚ ╝şĚ¨┤┬ └¤├╝ ╣Ţ╚»ă¤┴÷ ż╩Ż└┤¤┤┘.10. ╚ĘĂń└╠┴÷ - www.globalvision.or.kr